LOGO Strom života

02_Strom_zivota_Vranovice

Vytvořili jsme nové logo pro hezký projekt obce Vranovice s názvem Strom života. V určených lokalitách budou rodiče za každé narozené dítě vysazovat stromy, které jim daruje obec. Cílem je vytvořit symbolické pouto mezi člověkem a místem, v němž se narodil. Takříkajíc ‚zapustí kořeny‘.

To vše jsme se snažili vložit do nového loga

Ze dvou předložených návrhů zvítězila tato košatá koruna stromu, jejíž odstíny zelené barvy a různě velké kruhy symbolizují generace, jejich návaznost, sounáležitost a růst. Kmen stromu v podobě podpírající lidské ruky, symbolizuje zodpovědnost a snahu člověka za růst a rozvoj generací, sceluje je a je jim oporou. A také vysazuje stromy 🙂

Logo vytvořil autorský tým Pepa a Dáša.